Tag: 50 tác phẩm

Blog, Gặp gỡ

50 tác phẩm tinh hoa nhà văn Nhật Chiêu yêu thích – Kì 3 (cuối)

50 tác phẩm tinh hoa nhà văn Nhật Chiêu yêu thích – Kì 1 50 tác phẩm tinh hoa nhà văn Nhật Chiêu yêu thích – Kì 2 50 tác phẩm tinh hoa là những bài viết tập hợp danh sách 50 tác phẩm tinh hoa yêu thích của các nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình-nghiên cứu, những người làm trong ngành xuất bản, những bạn đọc yêu văn học… tại Việt Nam. Những danh sách 50 tác…

Đọc tiếp →
Blog, Gặp gỡ

50 tác phẩm tinh hoa nhà văn Nhật Chiêu yêu thích – Kì 2

50 tác phẩm tinh hoa nhà văn Nhật Chiêu yêu thích – Kì 1 50 tác phẩm tinh hoa là những bài viết tập hợp danh sách 50 tác phẩm tinh hoa yêu thích của các nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình-nghiên cứu, những người làm trong ngành xuất bản, những bạn đọc yêu văn học… tại Việt Nam. Những danh sách 50 tác phẩm tinh hoa hoàn toàn dựa trên sự yêu thích cá nhân của…

Đọc tiếp →
Blog, Gặp gỡ

50 tác phẩm tinh hoa nhà văn Nhật Chiêu yêu thích – Kì 1

Lời BTV   Những kiệt tác văn chương nhân loại vừa như chứng nhân lịch sử cho các giai đoạn phát triển xã hội, tâm lí con người; vừa như tấm gương phản chiếu các bài học nhân sinh mà ngày nay người ta vẫn soi vào đó để hiểu hơn về cuộc đời, về chính mình, tìm cho mình hướng đi mỗi khi lạc lối. Chính vì lí do đó, việc đọc sách, cụ thể hơn là đọc những…

Đọc tiếp →

concepted and designed by Nhon Giang