Uncategorized

Những câu nói hay của Jean Cocteau

liste_Jean-Cocteau_7937

“Nghệ thuật tạo ra những thứ xấu xí thường sẽ đẹp hơn qua thời gian. Thời trang, ngược lại, tạo ra những thứ đẹp đẽ luôn luôn trở nên xấu đi cùng thời gian.”

“Tuyệt tác vĩ đại nhất trong văn học chỉ là một cuốn từ điển bất qui tắc.”

“Phong cách là một cách đơn giản để nói những thứ phức tạp.”

“Nghệ thuật là cuộc hôn nhân giữa ý thức và vô thức.”

“Sự thông minh vượt quá mức giới hạn là cái mà công chúng thường gọi là sự điên cuồng.”

“Những tấm gương là những cánh cổng đi vào cái chết.”

“Cuộc sống là một đường chân trời rơi xuống.”

Jean Cocteau

concepted and designed by Nhon Giang